Dış ticaret, Lojistik ve e-ticaret İngilizcesi

Dış ticaret, Lojistik ve e-ticaret İngilizcesi

Bu programda katılımcılar, uluslararası ticarette kullanılan özel ifadeleri, uygulanan kanun ve kuralları ayrıntılı bir şekilde irdeleme fırsatını bulacaklardır. Bilindiği gibi, global ekonominin kapasitesi ithal ve ihraç edilen ürün çeşitliliği ve miktarına göre her geçen gün daha da artmaktadır. Bu husus dikkate alınarak, program içeriği, uluslararası ticaret alanındaki farklı prosedür ve işlemlere detaylı değinecek şekilde oluşturulmuştur. Bu alandaki uyum ve bütünlüğün uluslararası ticaretteki önemi düşünüldüğünde, program öncelikle aşağıda listelenmiş olan konulara yoğunlaşacaktır:

Piyasalar ve ticaretteki temel unsurların incelenmesi
Uluslararası piyasalardaki farklılıklar ve benzerlikler
Ticaretteki önemli noktalar – özellikle uluslararası deneyim ve çözümler
Gümrük tarifeleri ve kotalar
İthal ve ihracat ile ilgili uluslararası kanunlar
Ekonomik ifade ve terimler.
Türkiye ile farklı ülkelerin yapısal anlamda karşılaştırılması
Örnek çalışmalar (problem çözümü ve çıkarımlar)
e-trade