Callan Method Kitapları ve Bölümleri

Callan Method, Başlangıç seviyeden Advanced seviyeye kadar yaşı eğitim, durumu, kültürü ne olursa olsun herkes için uygun bir yöntemdir.

CALLAN METHOD KİTAPLARI ve BÖLÜMLERİ

Callan Method, Başlangıç seviyeden Advanced seviyeye kadar yaşı eğitim, durumu, kültürü ne olursa olsun herkes için uygun bir yöntemdir.

Callan Method 2012 yılında son güncellenen haliyle, 6 kitap ve 12 bölüme (seviyeye) ayrılmıştır. Metodun yaratıcısı Mr.Callan, 1. ve 2. bölümleri; inşa edilen binanın temelleri olarak düşündüğünü, 3. bölümden 6.bölüme kadar olan kitaplarda; gelinilen seviyeyi binanın yükselen duvarlarının ardından , pencerelerin, kapıların takılması, tesisatının kurulumu gibi tanımlarken; 7. bölümden 10. bölüme kadar olan kitapları son haliyle hazır olan evin dekorasyonu, ufak tefek rötüşlar ve mobilyaların konulması olarak nitelendirmiştir.

Callan Method ile her kitapta konuşulan gerçek İngilizceyi öğrenirsiniz. Konuşulan İngilizce‘de kısaltmaları rahat anlamak ve anladıklarınızı konuşacak seviyelere gelmek için Her seviyede ayrıca ortalama 700 yeni kelime, gramer kuralları ve yeni ifadeler öğreneceksiniz. Metodun amacı günlük yaşamda rahatlıkla kullanacağınız İngilizce’yi öğretmektir. Sürekli yapılan sesli tekrarlarla, kulak ve dil dolgunluğu kazandığınız cümlelerle İngilizceye çok daha kısa zamanda adapte olacaksınız. Metodun ilk 6 kitabı, İngilizce de günlük yaşamda en sık kullanılan 2.000 kelimeyi cümleler içerisinde duyarak ve konuşarak öğretmektedir. 2.000 yeni kelimeyle, dilbilgisi, cümle yapıları, çeşitli ifadeler ve zamanların da öğretildiği 6 kitap süresince (ortalama 6 ay), konuşma anlama, okuma ve yazma becerilerinde ki gelişmeleri belirgin olarak kendinizde farkedeceksiniz.

Aşağıdaki tabloda 12 bölümden oluşan Callan Method Kitaplarının her birinin, ne işe yaradığını, her seviyede neler öğrettiğini ve bunların uluslararası standartlarda hangi seviyelere karşılık geldiğini bulabilirsiniz.

Callan Stage Stage Description CEFR Standard Level
callan-stage-1 En önemli kelimelerin bazılarıyla ve cümle yapılarıyla tanıştırılırsınız. “be” ve “have” fiilerini, şimdiki zamanı (you are reading) özne, isim, sıfat, iyelik zamirleri (my, his, our) ve pek çok yeni temel kelime öğrenirsiniz.
Pratik Neticesi: Ortalama 10 saat sonunda, kendinizi tanıtacak, etrafınızdaki kişiler ve nesneler hakkında basit cümlelerle konuşacak seviyeye gelirsiniz.
Low end of A1 Beginner
callan-stage-2 Şimdiki zaman ve geniş zaman (you are writing – you write) arasında ki farkları öğrenerek başladığınız 2. bölümde “any” ve “some”, iyelik zamirleri (mine,her, ours) üstünlük ve azlık derece sıfatları (more than, the least, the fewest vb.) ve yeni temel nitelikteki kelimeleri öğrenerek devam edeceksiniz.
Pratik neticesi: Şimdiki zamanda yaptığınız eylemlerin anlatımını, geniş zamanda da ifade edebileceksiniz. Sahip olduğunuz şeyler hakkında ve iki nesne arasında ki farklılıkları tanımlayacak seviyeye gelirsiniz.
A1 Post-beginner
callan-stage-3 Günlük yaşamda İngilizcede sık kullanılan sıfatları ve zamirleri, yeni kelimelerle birlikte harmanlayıp, “be” fiilinin geçmiş zamandaki düzenli çekimlerini bulacaksınız. A1, early A2 Lower Elementary
callan-stage-4 You will be introduced to the past simple of irregular verbs (e.g. he drank), future forms (i.e. will and going to), the present perfect (e.g. they have eaten) and the 1st and 2nd conditionals (e.g. if you go…, you will see…; if you went…, you would see…). You will also learn more everyday vocabulary.Practical outcome: You will be able to speak about things that will happen in the future, and about your experiences up to now. You will also be able to speak about cause and effect, as well as imaginary events. A2, early B1 Upper Elementary
callan-stage-5 You will cover a number of demanding areas of grammar, to include the past continuous (e.g. I was sleeping), the passive voice (e.g. the book was written), reflective pronouns (i.e. myself and herself), the past perfect (e.g. you had studied), the future continuous (e.g. she will be working) and the 3rd conditional (e.g. if you had gone…, you would have seen…). More key vocabulary is introduced.Practical outcome: You will be able to speak about things that have happened in the past and things that have happened in the future, in more depth and with more accuracy. You will be able to describe these events in their correct order. You will be able to use more formal, impersonal language, and speak about imaginary events in the past. B1, lower B2 Lower Intermediate
callan-stage-6 You will learn indirect speech (e.g. you told me that she would succeed), causative structures (e.g. he had his dinner cooked by his mother), the future perfect (e.g.you will have written) and the past perfect continuous (e.g. you had been writing).Practical outcome: You will be able to report what others say. You will be able to describe the causes of events, as well as speak about the duration of events in the past, present, and future. B1, B2 Intermediate
callan-stage-7 You will learn many useful phrases (e.g. a great deal of) and will also be introduced to some common idioms (e.g. to get on someone’s nerves). You will focus on significant amount of new grammar, but also benefit from the consolidation and extension of structures introduced in the earlier stages.Practical outcome: You will be able to use many common phrases, phrasal verbs, and idioms. This will open up a whole new world of understanding, as well as help you to speak more naturally. B1, B2 Intermediate
callan-stage-8 Your vocabulary is extended, with hundreds more words, phrases and idioms. The questions in Stage 8 are often quite demanding, and give you good practice in communicating more complex ideas. More new grammatical structures are introduced and practised, including grammar associated with specific words (e.g. I wish she were here) and the use of modals to refer to past time (e.g. they should have realised).Practical outcome: You will be able to use more idioms in the right context, and be able to communicate much more complex ideas and experiences. You will also be able to express more subtle ideas about necessity and ability. B2 Upper Intermediate
callan-stage-9 You will practise a large number of new words and expressions, as well as consolidate work on both spelling and pronunciation. As you will be able to express yourself fairly well, the questions in this stage can be quite challenging. Grammatical work is mainly focused on forms and structures that enable communication to become more natural and efficient.Practical outcome: You will be able to speak with a much wider range of natural expressions. You will also be able to understand and use increasingly complex language and ideas. B2 Upper Intermediate
callan-stage-10 You will learn and practise large amount of vocabulary, but there is also a focus on higher-level uses of familiar language, such as the use of modals for probability (e.g. you must have been exhausted), the use of ‘would’ for past habits (e.g. I would ride my bicycle every day when I was a child), and mixed conditionals (e.g. If I hadn’t missed my flight, I would be enjoying myself if Paris right now).Practical outcome: You will be able to use familiar language in much more specific ways. You will be able to describe different levels of probability, and more complex mixtures of causes and possible consequences. High B2 Upper Intermediate
callan-stage-11 You will consolidate what you have learnt in previous stages, whilst also expanding your advanced level vocabulary.Practical outcome: You will be able express yourself clearly and understand complex and subtle language, both spoken and written. C1 Advanced
callan-stage-12 You will consolidate what you have learnt in previous stages, whilst also expanding your advanced level vocabulary.Practical outcome: You will be able to use and understand complex and natural language. By this stage, you will find yourself being very comfortable communicating at the same level as a native English speaker. C1 Advanced