Birebir Özel Ders

Bire Bir Özel Dersler

Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimin en üst düzeyde sağlandığı, öğrenme verimliliğinin maksimum düzeye ulaştığı birebir dersler, katılımcının belirlediği günler ve saatlerde yapılmaktadır. Çok daha kısa sürede, çok daha hızlı ilerlemenin kaydedildiği özel derslerde, öğretmenlerle birlikte, tamamen kişinin seviyesine ve ihtiyaçlarına göre programlar hazırlanmaktadır.