Birebir Özel Dersler

Birebir Özel Dersler

Özel dersler, yerimizde veya yerinizde, istediğiniz gün ve saatlere göre organize edilir. Derslerin içeriği ve süresi, kişinin İngilizce seviyesine ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.