Neden Callan Metod?

  KONSANTRASYON VE MOTİVASYON

  Callan Method öğretmeninin rolü, yoğun dinleme ve konuşma çalışmalarının yapıldığı sınıf atmosferinde, öğrenciyi sürekli aktif ve yüksek odaklanmada tutarak, İngilizceyi konuşma tabanında algılanmasını sağlamaktır.

  Callan kitaplarının kapalı tutulduğu ders süresince öğretmen, mimikleri ve hareketleriyle yeni kelimeleri tanıtıp, önceki derslerde öğrenilen cümle yapılarının içerisinde, öğrencileri anlamaya ve konuşmaya zorlar. Eğitimin başlangıcından itibaren İngilizce konuşmaya başlayan öğrenci motivasyonla birlikte özgüven sağlayıp, İngilizce konuşma çekingenliğini önce psikolojik olarak giderir sonra bunu alışkanlık haline getirir.

  HIZ VE ÇABUKLUK

  Callan Yönteminde hızın büyük bir önemi vardır. Öğretmen dakikada 200-240 kelime hızla konuşarak, öğrencinin söylenilenleri ve konuşulanları kendi dilinde düşünmesine, çeviri yapmasına zaman tanımaz. Ayrıca daha ilk günden İngilizcenin doğal konuşma hızını gösterir.

  KOŞULLU REFLEKS

  Dil, refleks olarak beyinden değil, konuşma organlarından gelir. Öğrenci düşünmeden konuşmalı ve anlamalıdır. Öyle ki, hiçbirimiz kendi dilimizi düşünerek konuşmayız. Kelimeler cümleler halinde ağzımızdan otomatik olarak çıkar.
  Sadece müzik tarihi okuyarak veya piyanonun hangi maddelerden yapıldığını öğrenerek, oturup çalabilmek olanaksızdır. Piyano çalabilmenin tek yolu, notaları öğrenerek sürekli onunla pratik yapmaktır. Bir dil öğrenmenin yolu da onu konuşmaktır. Callan derslerinde, pratiği hızlıca geliştirerek öğrencinin düşünmeden konuşması sağlanılır.

  SAATTE ORTLAMA 20 YENİ KELİME

  Bir dili öğrenmek, bir binayı inşa etmeye benzer. Kelimler tuğlaları, dilbilgisi ise destekleri temsil eder. Callan‘daki ortalama bir öğrenci gereken kelimeleri saatte ortalama 20 kelime olmak üzere toplam 80 saat sonunda öğrenmiş olacaktır.
  Başka bir deyişle bir ay içerisinde Callan öğrencisi en az 600 kelime öğrenir.

  Callan Method ile okumayan bir öğrenci, klasik yöntemlerle 2000 kelime öğrense dahi bu kelimeleri cümleler içerisinde akıcı olarak kullanamaz.

  İNGİLİZCE DİLBİLGİSİNİ KULLANARAK ÖĞRETİR

  Bir arabanın hangi maddelerden yapıldığını, motorunun nasıl bir düzenekte çalıştığını veya arabanın parçalarını teorik olarak biliyor olmamız, içine oturduğumuzda o arabayı sürebileceğimiz anlamına gelmez. Arabayı sürmek, zamanla ve pratikle kazanılan bir yetidir.
  Kendi dilimizi konuşurken de, asla özneleri, sıfatları, yardımcı fiilleri düşünmeyiz, kelime hatırlamaya çalışmayız. Kelimeler ve cümleler ağzımızdan otomatik olarak çıkar. Bu refleksi, anadilimizi 2 yaşından beri pratik yapmamız sayesinde kazandık. Callan yönteminin amacı da, ilk günden itibaren konuşarak eğitim vererek, İngilizcenin kağıt üstündeki teorik bilgisini değil, pratik kullanımını göstermektir.